Finansowanie inwestycji

Wydatki na inwestycje wiążą się często z koniecznością ponoszenia istotnych nakładów finansowych. Idealnym rozwiązaniem jest długoterminowy kredyt inwestycyjny, dzięki któremu zwiększyć można majątek firmy.

Kompleksowo wspieramy proces inwestycyjny od biznes planu do pozyskania kredytu inwestycyjnego

Kredyty inwestycyjne

Korzystając z kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorcy nie muszą angażować własnych środków w kwocie równej inwestycji, lecz posiłkują się środkami Banku, które po zrealizowaniu inwestycji będą spłacane nawet przez 15 lat. Tak długi okres kredytowania umożliwia racjonalne zaplanowanie inwestycji.

Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego:

  • zakup, modernizację nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • zakup środków transportu,
  •  zakup linii technologicznej,
  •  zakup urządzeń i maszyn,
  • zakup patentów i licencji, itp.

Korzyści dla firmy

  • brak konieczności angażowania środków własnych
  • długi okres spłaty
  • poprawa struktury bilansu
  • zwiększenie majątku firmy

 

Chcesz się umówić na spotkanie z doradcą?
Skontaktuj się z nami

Tagi: Kredyty inwestycyjne dla firm, firmowe kredyty na rozwój, kredyty z dopłatami, pożyczki hipoteczne, biznes plan