Leasing

Leasing jest formą finansowania inwestycji, która umożliwia inwestorowi dostęp do szerokiego spektrum środków trwałych bez konieczności ich zakupu, w tym przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych.

leasing

Leasing

przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Oferujemy szeroki zakres finansowania środków trwałych: od środków transportu, poprzez maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęt komputerowy, aparaturę medyczną do nieruchomości. Zapewniamy elastyczne dopasowanie struktury finansowania do potrzeb Klienta (finansowanie w PLN, EUR, CHF oparte na zmiennej lub stałej stopie procentowej).

Leasing niesie za sobą wiele korzyści podatkowych, które wskażą Państwu nasi doradcy.

Korzyści dla firmy:

  • opłaty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu,
  • podatek VAT jest rozłożony w czasie i naliczany od poszczególnych opłat leasingowych,
  • minimalne wymogi dokumentowe,
  • użytkowanie środków trwałych bez potrzeby kupowania ich,
  • urządzenia lub pojazdy "zarabiają" na swoje opłaty,

Rodzaje leasingu:

  • leasing operacyjny
  • leasing finansowy
  • leasing zwrotny

 

Chcesz się umówić na spotkanie z doradcą?
Skontaktuj się z nami

Tagi: Leasing maszyn, autoleasing, kredyty firmowe, leasing zwrotny nieruchomości, finansowanie firm, leasing vs. kredyt